ប្រយោជន៍របស់ស្លឹកគ្រៃ | khmerlord.com
ប្រយោជន៍របស់ស្លឹកគ្រៃ
ប្រជាជនខ្មែរ តែងប្រើស្លឹកគ្រៃ និងរុក្ខជាតិប្រភេទជី ជាច្រើនក្នុងម្ហូបប្រចាំថ្ងៃ

តើលោកអ្នកដឹងទេថាស្លឹកគ្រៃដែលយើងតែងតែប្រើសំរាប់ធ្វើម្ហូម និងញាំជាញឹកញាប់នោះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លៈ ដល់សុខភាព ? សូមអញ្ជើញស្តាប បងប្រុស ចាន់ធូ ដែលបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយ អំពីគុណប្រយោជន៍ និងរបៀបដាំ ដែលជួយមួយផ្នែកដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងជាចំនីអារម្មណ៍របស់អ្នកចូលចិត្តដាំដំណាំផងដែរ ៖

 
 
ដោយ លោក ហែម ចាន់ធូ(Chanthou Hem)