អួតអាប់ | khmerlord.com
អួតអាប់
នាំលោកអ្នកទៅទីកំសាន្តថ្មីៗ និង ផ្តល់ជូនពត៏មានចំបាច់សំរាប់រៀបចំដំណើរកំសាន្ត


 
 
ប្រភព www.facebook.com/UotApp

អួតតគ្នា ជាបន្តុំពត៌មានសំរាប់អ្នកស្រលាញ់ការដើរលេង ដែលងាយស្រួល សប្បាយ ហើយចាយលុយតិច។​​ យើងសូមថ្លែងអំណគុណ ដល់បងប្អូនទាំងឡាយដែលបានផ្តល់អត្ថបទល្អ ចេញពីបទពិសោទធន៍ជាក់ស្តែងពីការដើរលេង ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើង។ 

លោកអ្នក អាចដោនឡូត អួតApp (Uot)  ក្នុងទូរសព្ទ័ដៃបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់៖
🍎 App Store: https://apps.apple.com/us/app/uot/id1531939311 
🤖 Google Play Store:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uotapp

អួត

អួតអែប បានបង្កើតឡើងដោយយុវជនខ្មែរ បីរូបដោយ បង្កើតជាAppឌីជីថល សំរាប់ដំឡើងលើទូរសព្ទ័ដៃដើម្បីលើកស្ទួយវិស្ស័យទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា និងជួយជំរុញពត៍មាន ឬទីកន្លែងគោលដៅទេសចរណ៍សហគមន៍​ដល់អ្នកទេសចរណ៍ ដោយផ្តល់ពត៏មានជាក់លាក់តាមរយៈបទពិសោធដំណើរកំសាន្ត ដើម្បីផ្តល់ភាំបងាយស្រួលដល់ការរៀបចំដំណើរកំសាន្តបានសប្បាយ និងចំណាយតិច។ 

Yealink ទូរសព្ទ័ឌីជីថល​ដែលលក់ដាច់លើសគេប្រចាំឆ្នាំ
IP SP Phone Yealink