ដៃហ្គីតាចាស់ បៈឧបករណ៍ថ្មី! | khmerlord.com
ដៃហ្គីតាចាស់ បៈឧបករណ៍ថ្មី!
ពិរោះ​ៗរណ្តំពេកក្រៃ...

សិល្បៈ ដន្ត្រី​ ចំរៀង ដែលបានផលិតឬនិពន្ធកាលពីទស្សវត្ត៦០ របស់សិល្បៈករខ្មែរនាពេលនោះ នៅតែបង្ហាញពីមោតនៈភាពរបស់ខ្លួន ភាពរស់រវើក គួរអោយចាប់ចិត្តរហូតមកដល់បច្ចប្បន្ន ទាំងដែលសម័យកាលនោះមិនមានឧបករណ៍ជំនួយល្អនោះផង។

សូមអញ្ជើញបងប្អូន រីករាយសណ្តាប់ដៃហ្គីតា របស់បុរសខ្មែរពីនាក់ដែល លើកយកបទសម័យមុនមកកំដរអារម្មណ៍ យ៉ាងពិរោះជាទីមនោរម្យ ជាមួយហ្នឹងហ្គឺតាបច្ចុប្បន្ននេះ។ 

 
 
ប្រភព ពី យូធូប #Khmerblues
រៀនរាប់លេខភាសាខ្មែរ
អរគុណចំពោះការខិតខំរបស់គាត់