នំបញ្ចុកខ្មែរ សម្លរប្រហើរ | khmerlord.com
នំបញ្ចុកខ្មែរ សម្លរប្រហើរ
ឆ្ញាញ់ជាប់ចិត្ត!

នំបញ្ចុកជាមុខម្ហូបដែលជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរ មិនថានៅទីក្រុងឬជនបទ ហើយក៍ជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ជនបរទេសដែលមកលេងឬស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរភាគច្រើនដែរ ជាពិសេសនំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ (ឬសម្លរខ្មែរ ឬទឹកខៀវ *) 

ថ្មីៗនេះមានស្រ្តីអាមេរិចម្នាក់បានចែករំលែក អំពីរស់ជាតិដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន ដែលនាងបានណែរនាំដល់មិត្តភក្រ័របស់គាត់ គួរតែសាកមើល៍​!

 
 
 
ដៃហ្គីតាចាស់ បៈឧបករណ៍ថ្មី!
ពិរោះ​ៗរណ្តំពេកក្រៃ...